Skip to main content

Дали климатизацијата може да ве разболи?

Само лошо одржуван систем за климатизација може да ве разболи. Добро одржуван систем за климатизација само придонесува кон поздрава околина.

Влажност
Затоа што ги одржува нивоата на влажност, се намалува создавањето честички прав и мувла. Климатизацијата ги одржува нивоата на влажност од 40 - 60% што е добро за лица со алергии.

Вентилација
Климатизацијата може да има вградена вентилација. Механичката вентилација станува сè поважна поради начинот на којшто денес се градат станбените објекти. Доводот на свеж воздух ќе го спречи синдромот на болна зграда.

Филтрација
Сите единици се опремени со филтер. Во зависност од типот на системот и потребите на купувачот, типот на филтерот се разликува. Ефективноста на филтерот се движи од заробување прав и честички до поситен прав и полен, бактерии, вируси и непријатни мириси, па дури и микроби и чад.
Многу е важно да се сменат филтрите на определен период. Ако ги менувате филтрите предоцна, постои ризик презаситените филтри да пренесуваат бактерии наместо да ги заробуваат.

Провев
Ако опремата е правилно избрана, нема да настанува провев. Ова е работа на специјалисти и треба да се пресмета од страна на инсталатор. Систем со премал капацитет нема да може да ја постигне посакуваната температура. Систем со преголем капацитет ќе предизвикува провев и промена на температурите.