При ажурирање на фирмверот на мрежната порта се појави грешка за код на корисничкиот интерфејс на единицата. Што треба да направам?

При ажурирање фирмвер, мрежната порта прекинува да комуницира со корисничкиот интерфејс. Како негативна страна, корисничкиот интерфејс прикажува код за грешка. Кога мрежната порта е надградена целосно, комуникацијата ќе се рестартира и грешката ќе исчезне од корисничкиот интерфејс.

BRP069A6x:

Се очекува привремено да се појави код за грешка „U8-01“ на корисничкиот интерфејс.

DRGATEWAYAA:

Се очекува привремено да се појави код за грешка „U4-66“ на корисничкиот интерфејс.