Skip to main content

При ажурирање на фирмверот на мрежната порта се појави грешка за код на корисничкиот интерфејс на единицата. Што треба да направам?

При ажурирање фирмвер, мрежната порта прекинува да комуницира со корисничкиот интерфејс. Како негативна страна, корисничкиот интерфејс прикажува код за грешка. Кога мрежната порта е надградена целосно, комуникацијата ќе се рестартира и грешката ќе исчезне од корисничкиот интерфејс.

BRP069A6x:

Се очекува привремено да се појави код за грешка „U8-01“ на корисничкиот интерфејс.

DRGATEWAYAA:

Се очекува привремено да се појави код за грешка „U4-66“ на корисничкиот интерфејс.