Skip to main content

Класификација на партнери

Која е разликата помеѓу овластени партнери и Daikin партнери? Овластени партнери: Се тие партнери   кои имаaт статус Home Comfort Expert, тие поминале преку ригорозен процес на селекција и се добро информирани со Daikin производите и технологии.   Тие редовно присуствуваат на обуки за како да понудат најдобро решение на нивните крајни потрошувачи, за нивните прашања за целиот  резиденцијален асортиман на производи. Daikin партнери: се долгорочни партнери, кои можат да понудат сигурни решенија   за целиот асортиман на производи.