Кондензирачки бојлери на нафта

Кондензирачки бојлери на нафта

Иновативната технологија ви овозможува достојно и енергетски ефикасно греење.

Греење со бојлери на нафта

Греење

Развиено со нашата патентирана технологија TWINTEC и сферично тело, нашиот конфензирачки бојлер на нафта се одржува лесно и го грее домот ефикасно.

Бојлери на нафта дополнителна топла вода

Дополнителна топла вода

Загревајте ја водата со соларна енергија или користете ја енергијата од греењето на вашиот дом за да ја загреете водата со резервоар за топла санитарна вода или со термалниот склад ECH20.

Иновативен дизајн

Иновативен дизајн Кондензирачки бојлери на нафта

Бојлери на нафта со висока ефикасност

Иднината на греењето на нафта е во биолошките решенија и нашите бојлери ROTEX поддржуваат биолошка нафта, што значи дека се создадени да работат на биолошка нафта или гориво со биоген состав.

Комбинирајте го кондензирачкиот бојлер на нафта со соларна поддршка за да ја зголемите заштедата на топла вода

Високоефикасни бојлери на нафта што поддржуваат Био Нафта
Заштеда за топла вода со соларна енергија

Заштеда за топла вода со соларна енергија

Намалете ги трошоците за енергија преку употреба на обновливата енергија од сонцето. Нашите соларни панели се лесни за инсталирање и произведуваат до 70% од енергијата што ѝ е потребна на бојлерот за топла вода. Еднакво достапни за сите типови на објекти, нашите системи за топла вода задоволуваат мали и големи домови. Изберете помеѓу системи за топла вода без или со притисок.

Систем за термална топла вода без притисок

Систем за термална топла вода без притисок
  • Идеален за нови домови
  • Повисоки енергетски перформанси од системите под притисок
  • Има потреба од директна вертикална врска од резервоарот до соларните колектори
  • Ако нема сонце, системот автоматски се празни за да спречи замрзнување на цевките

Систем под притисок напојуван со соларна енергија

Систем под притисок напојуван со соларна енергија
  • Идеален за реновирања и веќе изградени домови
  • Можност за употреба на свиени цевки за поврзување на резервоарот со соларните колектори
  • Наполнет со вода и антифриз за да се спречи замрзнување на цевките
  • Системот е под притисок и запечатен заради безбедност

Лесна инсталација што може секој да си ја дозволи

Со малку делови за составување и лесна инсталација, нашите кондензирачки бојлери на нафта се идеални за реновирање и замена на старите бојлери на нафта. Секој компактен бојлер се вклопува беспрекорно со вашите постоечки цевки и радијатори.

Лесна инсталација што може секој да си ја дозволи