Skip to main content

Одржливо греење со топлотните пумпи на Daikin

Нашите топлотни пумпи работат на разни енергетски извори и хибридни комбинации што се до четирипати поефикасни од вообичаените решенија за греење.

Топлотна пумпа на Daikin
Топлотна пумпа на Daikin

Обновлива енергија

Со употреба на 75% обновлива енергија, топлотните пумпи на Daikin значително ја зголемуваат заштедата на енергија и ја намалуваат емисијата на јаглеродни гасови.
Искористете ги разните извори на обновлива енергија за да го загреете вашиот простор: воздух, вода, земја, соларна енергија, хибрид.

Топлотна пумпа со земен извор на Daikin
Топлотна пумпа со земен извор на Daikin

Развиено во Европа

Во европскиот центар за развој на Daikin, истражуваме и развиваме решенија за греење во Европа за Европа.

Дизајнирано специјално за климата што ја доживуваме во Европа, верувајте дека решението за греење на Daikin ќе работи и на температури до -25°C.

Примена на станбена топлотна пумпа на Daikin
Примена на станбена топлотна пумпа на Daikin

За сите примени

Топлотните пумпи на Daikin се енергетски ефикасно решение идеално за сите домови и бизниси:

 • Станбени, комерцијални и индустриски простории
 • Домови и објекти со малку енергија
 • Нови објекти или големи реновирања
 • Мали реновирања без промена на постоечките радијатори и цевки
 • Бивалентни решенија, што го комбинираат вашиот постоечки систем со систем на Daikin

Како работи топлотна пумпа

Топлотна пумпа ја контролира температурата преку пренесување на топлината. Постојат три важни делови на топлотна пумпа: надворешна единица (испарувач), ватрешна(и) единица(и) (кондензатор) и разладно средство. Разладното средство ја пренесува топлината како што циркулира помеѓу надворешната и внатрешната единица.

Како работи топлотна пумпа
 • Испарувачот вади енергија од обновливиот извор (воздух, вода, геотермална или соларна енергија) со присилување на течноста да се трансформира во гас.
 • Компресорот го компресира гасот, со што ја зголемува неговата температура.
 • Кондензаторот ја разменува топлината од гасот со системот за греење и гасот се враќа во течна состојба.
 • Експанзиониот вентил го намалува притисокот на разладното средство, што предизвикува испарување и циклусот започнува повторно од почеток.

За да го изладиме вашиот дом, едноставно го применуваме спротивниот циклус.

Извори на обновлива енергија

 • Земен извор

  • За греење и топла вода
  • Напојувана од 80% геотермална топлина и 20% струја
  • Идеална за нови домови и реновирања
 • Воздух-воздух

  • За греење и ладење
  • Напојувана од 80% воздух и 20% струја
  • Идеална за нови домови, еколошки објекти и за замена на стари електрични системи за греење
 • Ниска температура воздух-вода

  • За греење, топла вода и дополнително ладење
  • Напојувана од 75% воздух и 25% струја
  • Дополнителна соларна поддршка
  • Идеална за нови домови и еколошки објекти
 • Висока температура воздух-вода

  • За греење, топла вода и ладење
  • Напојувана од 65% воздух и 35% струја
  • Дополнителна соларна поддршка
  • Се поврзува со постоечки цевен систем и високотемпературни радијатори
  • Идеално за реновирања и замена на стари бојлери
 • Хибрид

  • За греење, топла вода и ладење
  • Напојувана од оптимална комбинација од воздух, струја и гас, во зависност од условите на годишното време и цените за енергија
  • Идеално за реновирања и замена на стари бојлери на гас

Греење за секој тип на објект

Без разлика дали поседувате дом или продавница или сте управник на хотел, никогаш нема да треба да ја жртвувате удобноста поради енергетската ефикасност со топлотните пумпи на Daikin. Изберете го типот на објект за да го започнете проектот со нас.