Skip to main content

Високоѕидни кондензирачки бојлери на гас

Создаден со иновативна технологија за кондензирање, за да овозможи ефикасно и достојно греење и топла вода.

Зошто да изберете кондензирачки бојлер на гас од Daikin?

Кондензирачките бојлери на гас на Daikinсе најдоброто решение за оние што сакаат да заменат стар бојлер со енергетски поефикасен и исплатлив избор. Нашиот асортиман од високоѕидни бојлери на крајните корисници им овозможуваат најдобра удобност, енергетска ефикасност и достојност.

бојлер со достојни перформанси

Достојни перформанси

 • Големата модулација ја прилагодува моќноста на бренерот за да ги одржи високите перформанси
 • Конекција со онлајн контролер на Daikin
 • Daikin Eye ги надгледува перформансите на комбинираниот бојлер
соларна енергија

Енергетска ефикасност

 • Користете поврзување за соларна енергија за да ја зголемите обновливата енергија, (достапно и за комбинираниот бојлер и за бојлерот само за греење)
 • Системот за согорување, што го прилагодува гасот (Lambda Gx), ги намалува трошоците за енергија со ефикасно регулирање на согорувањето воздух, при што се ослободува водена пареа

Лесна инсталација и сервисирање

 • До сите делови може да се пристапи од предната страна
 • Стандардните и компактни димензии на IPX5D овозможуваат кондензирачкиот бојлер на гас да се инсталира во разни простории, на пр., кујна, бања, плакари итн.
стилски дизајн

Уникатен дизајн

 • Стилскиот интерфејс ги задоволува вкусовите на сите крајни корисници
 • Врвната технологија во комбинација со кориснички пријатен дизајн

Висок степен на модулација

Автоматскиот степен на модулација ја прилагодува моќноста на бренерот за да овозможи беспрекорна и постојана работа на вашиот кондензирачки бојлер на гас. Стабилната работа на системот значи зголемена удобност, помал ризик за расипување на системот и способноста за уништување на штетните супстанци од издувните гасови што може да настанат при палењето.

Висок степен на модулација

Технологија на кондензирање гас

Како работи

технологија на кондензирачки бојлери на гас

93% ефикасност

Вообичаени комбинирани бојлери: водена пареа се испушта низ издувниот гас при фазата на испарување, а латентната топлина во водената пареа се игнорира.

109% ефикасност

Комбинираните кондензирачки бојлери на гас: издувниот гас се судира со водата пред да се испразни. Поради ова се испушта латентната топлина во водената пареа.

 • Технологијата Premix овозможува согорување со голема ефикасност со помош на модулациски вентилатор за совршена комбинација за согорување од воздух и гориво пред да стигне до бренерот (уред за комбинирање воздух/гас).
 • Со согорување на 1m3 природен гас, 1,7 kg водена пареа се ослободува во издувниот гас како латентна топлина. Место да се исфрли низ издувниот гас, водената пареа што содржи латентна топлина се пренасочува и потоа повторно се загрева со уникатно дизајниран разменувач.
 • Кондензацијата настанува како резултат кога водената пареа се лади до температура веднаш под точката на росење и потоа се исцедува преку сифон. Кондензирачката технологија ефикасно го користи горивото за да овозможи голема заштеда на трошоците и постојано работење со намалена количина на издувни гасови.

Lambda Gx, автоматски систем за прилагодување гас

Контролниот систем Lambda Gx создава совршена комбинација од воздух и гас за да овозможи заштеда на енергија.

Lambda Gx, автоматски систем за прилагодување гас
 • Системот ја контролира количината на воздух и гас независно, врз основа на квалитетот на пламенот (јонизирачка струја).
 • Секоја промена во соодносот на воздух и гас, (или поради температурата на надворешниот воздух или поради квалитетот на природниот гас), може да се забележи со јонизирачка струја и електронски да се поправи.
 • За да се постигне ефикасно согорување, гасот постепено се пушта во смесата додека не се добие идеален сооднос помеѓу гасот и воздухот. Оваа функција го продолжува животниот век на уредот и ја намалува емисијта на штетни гасови во околината.

Онлајн контролер на Daikin

Апликацијата за онлајн контролер на Daikin може да го контролира и надгледува статусот на кондензирачкиот бојлер на гас и ви овозможува:

 • Надгледување

  • Статус на вашиот систем за греење
  • Потрошувачка на енергија
  • Графикони за потрошувачка на енергија
 • Распоред

  • Поставена температура и работен режим со до 6 дејства на ден, 7 дена
  • Режим на работа за време на празници
  • Интуитивен режим
 • Контрола

  • Работен режим и поставена температура
  • Далечински контролирајте го системо и топлата санитарна вода
  • Вградување производи и услуги од трети лица со IFTTT

Погледнете ги сите наши производи