RXYSQ-T8V_T8Y_residential installation.tif

Daikin Altherma R HT

Лесно заменете го стариот систем за греење и за топла вода со нашата енергетски ефикасна топлотна пумпа со висока температура Daikin Altherma.

Греење

Топлотните пумпи ја одделуваат обновливата топлина од воздухот, со што греењето на вашиот дом станува енергетски ефикасен процес.

Топла вода

Само со употреба на обновлива енергија од воздухот, Daikin Altherma со висока температура може да грее вода до 80°C.

Зошто да ја изберете топлотната пумпа со висока температура Daikin Altherma?

Затоа што е совршеното решение за реновирање, кога имате потреба од нов систем за греење

 • што работи со постоечки цевки и радијатори

 • што заменува вообичаен бојлер

 • што ќе овозможи греење и топла вода за домот

  Топлотната пумпа со висока температура Daikin Altherma содржи надворешна единица што овозможува голема сезонска ефикасност и може да се поврзе со соларен систем за производство на топла санитарна вода, со што овозможува дополнителна заштеда.

air_to_water_house.png
 1. Внатрешна единица и топла санитарна вода
  Може да се постави врз резервоар за топла вода за да се зачува простор

 2. Радијатори со висока температура
  Нема потреба да ги заменувате постоечките радијатори

 3. Надворешна единица
  Компактна и тивка надворешна единица

Заштеда за топла вода со соларна енергија

Намалете ги трошоците за енергија преку употреба на обновливата енергија од сонцето. Нашите соларни панели се лесни за инсталирање и произведуваат до 70% од енергијата што ѝ е потребна на топлотната пумпа за топла вода. Еднакво достапни за сите типови на објекти, нашите системи за топла вода задоволуваат мали и големи домови. Изберете помеѓу системи за топла вода без или со притисок.

pressuriseless.png

ECH2O термален склад без притисок

 • Идеален за нови домови
 • Повисоки енергетски перформанси од системите под притисок
 • Има потреба од директна врска од резервоарот до соларните колектори
 • Ако нема сонце, системот автоматски се празни за да спречи замрзнување на цевките
pressurised.png

ECH2O термален склад под притисок

 • Идеален за реновирања и веќе изградени домови
 • Можност за употреба на свиени цевки за поврзување на резервоарот со соларните колектори
 • Наполнет со вода и антифриз за да се спречи замрзнување на цевките
 • Системот е под притисок и запечатен заради безбедност