Skip to main content

Енергетски ефикасна топла вода

Со топлотните пумпи и бојлерите за топла вода на Daikin топлата вода се создава со помош на обновлива енергија од сонцето и воздухот.

bg-image

Дел од енергетски ефикасно решение

Топлењето вода бара многу енергија, повеќе од 40% од водата што ја користиме е топла. Ако одберете енергетски ефикасно решение, ќе заштедите многу пари на подолг период.

Опции за инсталација на греење со топла вода

Без разлика дали ви треба само топла вода или сакате да ја комбинирате топлата вода со соларните системи, нудиме термални складишта и резервоари за топла санитарна вода за да ги задоволиме вашите потреби.

ECH2O термален склад

ECH2O термален склад

 • Компатибилно со секој тип на систем за греење
 • Безбедна и свежа топла вода со резервоар со систем против легионела
 • Дизајнирана за да поддржува паметна електрична мрежа за да произведува и складира топла вода при евтина тарифа на струја
Резервоар за топла санитарна вода

Топла санитарна вода

 • Квалитетната изолација ја сведува загубата на топлина на минимум
 • Внатрешната единица може да ја загрее водата до 60°C на определени потребни интервали за да го спречи формирањето бактерии
 • Ефикасно зголемување на температурата: од 10°C - 50°C за само 60 минути
 • Достапна како вградено решение со топлотна пумпа, бојлер на гас или посебен резервоар

Заштеда за топла вода со соларна енергија

Намалете ги трошоците за енергија преку употреба на обновливата енергија од сонцето. Нашите соларни панели се лесни за инсталирање и произведуваат до 70% од енергијата што им е потребна на топлотните пумпи и бојлерите. Еднакво достапни за сите типови на објекти, нашите системи за топла вода задоволуваат мали домови како и големи хотели. Изберете помеѓу системи за топла вода без или со притисок.

Систем за топла вода без притисок

Систем за термална топла вода без притисок

 • Идеален за нови домови
 • Повисоки енергетски перформанси од системите под притисок
 • Има потреба од директна вертикална врска од резервоарот до соларните колектори
 • Ако нема сонце, системот автоматски се празни за да спречи замрзнување на цевките
Систем за топла вода под притисок

Систем под притисок напојуван со соларна енергија

 • Идеален за реновирања и веќе изградени домови
 • Можност за употреба на свиени цевки за поврзување на резервоарот со соларните колектори
 • Наполнет со вода и антифриз за да се спречи замрзнување на цевките
 • Системот е под притисок и запечатен заради безбедност

Топла вода за вашиот тип на објект

Без разлика дали поседувате дом или бања или сте управник на хотел, решенијата за топла вода на Daikin ќе ги задоволат вашите потреби. Изберете го типот на објект за да го започнете проектот за топла вода со нас.