Skip to main content

Гарантна полиса на Daikin

Daikin има широка и транспарентна политика за гаранција. Во некои договори, покрај фабричката гаранција на деловите, може да добиете и гаранција на труд.

Стандардна гаранција

Стандардна гаранција

Нудиме широк опсег на стандардни гаранции со кои ја покриваме опремата за климатизација, разладување и греење. Дизајнирани за да ги задоволат вашите потреби, овозможуваме разни услови за стандардна гаранција ако сте член на некоја од нашите партнерски програми.

Дали имате прашања околу гарантниот период?

Stand by me

Stand by me

Ако поседувате Daikin Altherma или хибриден систем за греење, може да исполнувате услови за продолжување на гаранцијата преку нашата програма Stand By Me.

Продолжување на гаранцијата

Продолжување на гаранцијата

Нудиме продолжени гаранции за нашата опрема за климатизација, разладување и греење, достапни за купување пред испорака на опремата.