Вентилација за враќање на топлината и обработка на воздухот

VKM-GB

Претходно греење или ладење свеж воздух за помало оптоварување на системот за климатизација

VKM-GB

Карактеристики на производот

  • Вентилација за енергетска заштеда со помош на внатрешно греење, ладење и враќање на влажноста
  • Создава внатрешна атмосфера со висок квалитет со претходно приспособување на свежиот воздух што влегува во просторијата
  • Можно е слободно ладење кога надворешната температура е помала од внатрешната (на пр., ноќно време)
  • Спречете губење енергија од преголема вентилација, при што ќе го подобрите квалитетот на внатрешниот воздух со дополнителен сензор за CO2
  • Пократко време на инсталација благодарение на лесното приспособување на номиналната брзина на проток на воздух, со тоа и помала е потребата за регулатори во споредба со вообичаената инсталација.
  • Идеално решение за продавници, ресторани и канцеларии коишто имаат потреба од голем простор за мебел, декорации и монтажни елементи
  • Ниска потрошувачка на енергија благодарение на моторот на вентилаторот на еднонасочна струја
  • Посебно развиен елемент за размена на топлина со високо ефикасна хартија (HEP)
  • Може да работи при превисок и пренизок притисок

Технички детали

Документација