Карактеристики на производот

  • Концепт приклучи-и-пушти, лесен за инсталирање; без потреба од дополнителни цевки, затоа што ова е спакувана единица со фабрички наполнето разладно средство
  • Голема ефикасност и достоен scroll-компресор
  • Можност за слободно ладење и довод на свеж воздух со дополнителен економајзер
  • Фабрички наполнетото разладно средство овозможува чиста и ефикасна работа
  • Вентилаторот придвижуван со ремен овозможува волуменот и статичкиот притисок на воздухот да се приспособат по потреба.
  • Широк оперативен опсег
  • Дизајнот на рамна единица овозможува максимална употреба на просторот во складишта и контејнерски простории
  • Променливо враќање и довод на воздух: вентилаторот може да се монтира во две насоки
  • Приспособлива макара на вентилаторот како стандардна опција за да задоволи голем опсег на волумен на воздух што влегува и надворешни статички притисоци
  • Калем со антикорозивен слој

Технички детали

Документација

Каталог
Преземи јазик

За жал, не пронајдовме ниту еден документ во оваа категорија.