Карактеристики на производот

 • Концепт приклучи-и-пушти, лесен за инсталирање; без потреба од дополнителни цевки, затоа што ова е спакувана единица со фабрички наполнето разладно средство
 • Фабрички наполнетото разладно средство овозможува чиста и ефикасна работа
 • Вентилаторот придвижуван со ремен овозможува волуменот и статичкиот притисок на воздухот да се приспособат по потреба.
 • Голема ефикасност и достоен scroll-компресор
 • Дизајнот на рамна единица овозможува максимална употреба на просторот во складишта и контејнерски простории
 • Калем со антикорозивен слој

Предности

 • Филтер за воздух

  Филтер за воздух

  Removes airborne dust particles to ensure a steady supply of clean air.

 • Жичен далечински управувач

  Жичен далечински управувач (SLM или секвентен управувач)

  Starts, stops and regulates the air conditioner.

Технички детали

Документација

Sorry, we could not find any documents.