Топлотна пумпа VRV IV за внатрешна инсталација

VRV IV i-series - SB.RKXYQ-T8

Невидлива VRV

SB.RKXYQ-T8

Карактеристики на производот

 • Ако изберете производ LOOP од Daikin, поддржувате повторна употреба на разладно средство www.daikin.eu/loop-by-daikin
 • Уникатна топлотна пумпа VRV за внатрешна инсталација
 • Беспрекорна флексибилност, затоа што единицата е поделена на два елемента: разменувач на топлина и компресор
 • Опфаќа VRV IV стандард и технологии: Променлива температура на разладно средство , VRV-конфигуратор и компресори со инвертор
 • Ги покрива сите потреби за термална енергија на објектот преку една точка на контакт: прецизна контрола на температура, вентилација, клима комори и воздушни завеси Biddle
 • Погодна за густо населени места, благодарение на слабата бучава при работа и беспрекорно вклопување во околната архитектура, затоа што се гледа само решетката
 • Уредете го вашиот VRV за најдобра сезонска ефикасност и удобност со функцијата за променлива температура на разладно средство што зависи од временската прогноза. Зголемена сезонска ефикасност за до 28%. Нема повеќе ладни провеви при доставување високи температури на издувување
 • Лесните единици (макс. 105 kg) може да ги инсталираат две лица
 • Уникатниот разменувач на топлина со V-форма има компактни димензии (висина од само 400 mm) со што се овозможува инсталација во спуштен таван и врвна ефикасност
 • Супер ефикасни центрифугални вентилатори (над 50% зголемена ефикасност во споредба со вентилаторот sirocco)
 • Компресорска единица со мала зафатнина (760 x 554 mm) за подобро употреблив простор
 • Може да се поврзе со сите контролни системи VRV
 • Одржувајте го системот во врвна состојба преку услугата Daikin Cloud: Надгледување 24/7 за максимална ефикасност, продолжен век на траење и итна поддршка благодарение на опцијата за предвидување на грешките

Предности

 • Инвертор

  Инвертор

  Inverter compressors continuously adjust compressor speed to actual demand. Fewer power-consuming starts and stops result in decreased energy consumption (up to 30%) and more stable temperatures.

Технички детали

Документација

Каталог
Преземи јазик

За жал, не пронајдовме ниту еден документ во оваа категорија.

Упатство за употреба
Преземи јазик