Топлотна пумпа од серијата VRV IV S

VRV IV S-series - RXYSQ-TY9

Решение за заштеда на простор без намалување на ефикасноста

RXYSQ-TY9

Карактеристики на производот

 • Ако изберете производ LOOP од Daikin, поддржувате повторна употреба на разладно средство www.daikin.eu/loop-by-daikin
 • Дизајн на главниот дел со заштеда на просторот за флексибилна инсталација
 • Широк асортиман на внатрешни единици: може да се поврзе со VRV или со стилски внатрешни единици (како на пример, Daikin Emura, Perfera ...
 • Опфаќа VRV IV стандард и технологии: Променлива температура на разладно средство и компресори целосно со инвертор
 • Ги покрива сите потреби за термална енергија на објектот преку една точка на контакт: прецизна контрола на температура, вентилација, клима комори и воздушни завеси Biddle
 • Уредете го вашиот VRV за најдобра сезонска ефикасност и удобност со функцијата за променлива температура на разладно средство што зависи од временската прогноза. Зголемена сезонска ефикасност за до 28%. Нема повеќе ладни провеви при доставување високи температури на издувување
 • 3 чекора во ноќниот режим за намалено ниво на бучава во ноќните часови
 • Можност да се ограничи најголемата потрошувачка на енергија меѓу 30 и 80%, на пр., при периоди со голема потреба од енергија
 • Може да се поврзе со сите контролни системи VRV
 • Одржувајте го системот во врвна состојба преку услугата Daikin Cloud: Надгледување 24/7 за максимална ефикасност, продолжен век на траење и итна поддршка благодарение на опцијата за предвидување на грешките

Предности

 • Инвертор

  Инвертор

  Inverter compressors continuously adjust compressor speed to actual demand. Fewer power-consuming starts and stops result in decreased energy consumption (up to 30%) and more stable temperatures.

Технички детали

Документација

Каталог
Преземи јазик

За жал, не пронајдовме ниту еден документ во оваа категорија.

Декларација
Преземи јазик

За жал, не пронајдовме ниту еден документ во оваа категорија.