Компактна топлотна пумпа од серијата VRV IV S

VRV IV S-series Compact - RXYSCQ-TV1

Најкомпактниот VRV

RXYSCQ-TV1

Карактеристики на производот

 • Компактниот и лесен дизајн со еден вентилатор ја прави единицата скоро незабележлива
 • Ги покрива сите потреби за термална енергија на објектот преку една точка на контакт: прецизна контрола на температура, вентилација, клима комори и воздушни завеси Biddle
 • Широк асортиман на внатрешни единици: може да се поврзе со VRV или со стилски внатрешни единици (како на пример, Daikin Emura, Perfera ...
 • Опфаќа VRV IV стандард и технологии: Променлива температура на разладно средство и компресори целосно со инвертор
 • Уредете го вашиот VRV за најдобра сезонска ефикасност и удобност со функцијата за променлива температура на разладно средство што зависи од временската прогноза. Зголемена сезонска ефикасност за до 28%. Нема повеќе ладни провеви при доставување високи температури на издувување
 • 3 чекора во ноќниот режим за намалено ниво на бучава во ноќните часови
 • Можност да се ограничи најголемата потрошувачка на енергија меѓу 30 и 80%, на пр., при периоди со голема потреба од енергија
 • Може да се поврзе со сите контролни системи VRV
 • Одржувајте го системот во врвна состојба преку услугата Daikin Cloud: Надгледување 24/7 за максимална ефикасност, продолжен век на траење и итна поддршка благодарение на опцијата за предвидување на грешките

Предности

 • Инвертор

  Инвертор

  Inverter compressors continuously adjust compressor speed to actual demand. Fewer power-consuming starts and stops result in decreased energy consumption (up to 30%) and more stable temperatures.

Технички детали

Документација