VRV IV топлотна пумпа, без постојано греење

VRV IV - RXYQ-T8

Решение на Daikin за удобност и ниска потрошувачка на енергија

RXYQ-T8

Карактеристики на производот

 • Ги покрива сите потреби за термална енергија на објектот преку една точка на контакт: прецизна контрола на температура, вентилација, топла вода, клима комори и воздушни завеси Biddle
 • Широк асортиман на внатрешни единици: можност за комбинација на VRV со стилски внатрешни единици (Daikin Emura, Nexura ...)
 • Опфаќа VRV IV стандард и технологии: Променлива температура на разладно средство, конфигуратор за VRV, екран со 7 сегменти и компресори со инвертори, топлински разменувач со 4 страни, PCB со ладење со разладно средство, нов мотор со вентилатор на еднонасочна струја, ...
 • Уредете го вашиот VRV за најдобра сезонска ефикасност и удобност со функцијата за променлива температура на разладно средство што зависи од временската прогноза. Зголемена сезонска ефикасност за до 28%. Нема повеќе ладни провеви при доставување високи температури на издувување
 • Софтвер за конфигурирање VRV за најбрзо и најточно пуштање во употреба, конфигурирање и уредување
 • Екран на надворешна единица за брзи поставки на лице место и лесно отчитување грешки со назначување на сервисните параметри за проверка на основните функции.
 • Слободна комбинација од надворешни единици за да се задоволат потребите за простор при инсталација или за ефикасност
 • Одговара на секој објект и можна е и внатрешна инсталација како резултат на високиот надворешен статички притисок до 78,4 Pa. Внатрешната инсталација овозможува помала должина на цевките, помали трошоци за инсталирање, зголемена ефикасност и подобра визуелна естетика
 • Едноставна инсталација и загарантирана оптимална ефикасност со автоматско полнење и тестирање
 • Лесно усогласување со регулацијата за F-гас благодарение на автоматизираната проверка на содржината на разладното средство
 • Голема флексибилност на цевната инсталација: Разлика на внатрешна висина од 30 m, максимална должина на цевки: 190 m, вкупна должина на цевки: 1.000 m
 • Способноста за контрола на секоја опфатена зона поединечно, овозможува системот VRV да ги сведе трошоците за работа на минимум
 • Поделете ги трошоците за инсталација со помош на фазната инсталација
 • Одржувајте го системот во врвна состојба преку услугата Daikin Cloud: Надгледување 24/7 за максимална ефикасност, продолжен век на траење и итна поддршка благодарение на опцијата за предвидување на грешките
 • Достапно за греење само при неповратно поставување на терен

Предности

 • Инвертор

  Инвертор

  Inverter compressors continuously adjust compressor speed to actual demand. Fewer power-consuming starts and stops result in decreased energy consumption (up to 30%) and more stable temperatures.

Технички детали

Документација

Каталог
Преземи јазик

За жал, не пронајдовме ниту еден документ во оваа категорија.

Упатство за употреба
Преземи јазик