VRV Classic

VRV Classic - RXYCQ-A

Класична VRV конфигурација

RXYCQ-A

Карактеристики на производот

  • За стандардни потреби од ладење и греење
  • Може да се поврзе со сите стандардни VRV-внатрешни единици, контроли и вентилација
  • Одговара на секој објект и можна е и внатрешна инсталација како резултат на високиот надворешен статички притисок до 78,4 Pa. Внатрешната инсталација овозможува помала должина на цевките, помали трошоци за инсталирање, зголемена ефикасност и подобра визуелна естетика
  • Способноста за контрола на секоја опфатена зона поединечно, овозможува системот VRV да ги сведе трошоците за работа на минимум
  • Поделете ги трошоците за инсталација со помош на фазната инсталација

Предности

  • Инвертор

    Инвертор

    Компресорите со инвертор постојано ја приспособуваат брзината за да ги задоволат моменталните потреби. Помалку вклучувања и исклучува овозможуваат намалување на потрошувачката на енергија (до 30 %) и постабилни температури.

Технички детали

Документација

Декларација
Преземи јазик

За жал, не пронајдовме ниту еден документ во оваа категорија.