Серија VRV IV со водено ладење

VRV IV W+ series - RWEYQ-T9

Идеално за високи објекти, со употреба на вода како извор на топлина

RWEYQ-T9

Карактеристики на производот

 • Еколошки пријатно решение: намалена емисија на CO2 благодарение на употребата на геотермалната енергија како обновлив извор како обновлив извор и типично пониско полнење на разладно средство за да одговара на EN378
 • Ги покрива сите потреби за термална енергија на објектот преку една точка на контакт: прецизна контрола на температура, вентилација, клима комори, воздушни завеси Biddle и топла вода
 • Принцип без загуба на топлината со кој нема потреба од вентилација или ладење во техничката соба, при што се подобрува флексибилноста за инсталирање
 • Опфаќа VRV IV стандард и технологии: Променлива температура на разладно средство, VRV-конфигуратор, екран со 7 сегмента и компресори со инвертор
 • Развиено за лесна инсталација и сервисирање: избор помеѓу поврзување на цевките за разладно средство на горната или долната страна и ротирачка разводна кутија за полесен пристап до деловите што треба да се сервисираат
 • Широк асортиман на внатрешни единици: може да се комбинира VRV со стилски внатрешни единици (Daikin Emura, Perfera, ...)
 • Уредете го вашиот VRV за најдобра сезонска ефикасност и удобност со функцијата за променлива температура на разладно средство што зависи од временската прогноза. Зголемена сезонска ефикасност и нема повеќе ладни провеви при доставување високи температури на издувување
 • Компактниот и лесниот дизајн може да се смали за максимална заштеда на просторот: 42 HP може да се инсталира на помал простор на подот од 0,5 m²
 • Враќање топлина во 2 фази: Прва фаза помеѓу внатрешни единици, втора фаза помеѓу надворешни единици благодарение на складирањето енергија во водот на водата
 • Унифициран модел за верзија со топлотна пумпа и враќање топлина и геотермална и стандардна работа
 • Опцијата за контрола на променлив проток на вода ги зголемува флексибилноста и контролата
 • 2 аналогни влезни сигнали што овозможуваат надворешна контрола за ВКЛ-ИСК, оперативен режим, сигнал за грешка, …
 • Лесно усогласување со регулацијата за F-гас благодарение на автоматизираната проверка на содржината на разладното средство
 • Способноста за контрола на секоја опфатена зона поединечно, овозможува системот VRV да ги сведе трошоците за работа на минимум
 • Поделете ги трошоците за инсталација со помош на фазната инсталација
 • Одржувајте го системот во врвна состојба преку услугата Daikin Cloud: Надгледување 24/7 за максимална ефикасност, продолжен век на траење и итна поддршка благодарение на опцијата за предвидување на грешките

Предности

 • Инвертор

  Инвертор

  Inverter compressors continuously adjust compressor speed to actual demand. Fewer power-consuming starts and stops result in decreased energy consumption (up to 30%) and more stable temperatures.

Технички детали

Документација

Каталог
Преземи јазик

За жал, не пронајдовме ниту еден документ во оваа категорија.

Упатство за употреба
Преземи јазик