Серија VRV IV со водено ладење

VRV IV W-series - RWEYQ-T

Идеално за високи објекти, со употреба на вода како извор на топлина

RWEYQ-T

Карактеристики на производот

 • Унифицираниот асортиман за стандардна и геотермална линија ги поедноставува резервите. Геотермалната линија го намалува испуштањето CO2 благодарение на употребата на геотермалната енергија како обновлив извор
 • Без потреба на надворешен извор за греење или ладење кога се користи во геотермалниот режим
 • Ги покрива сите потреби за термална енергија на објектот преку една точка на контакт: прецизна контрола на температура, вентилација, топла вода, клима комори и воздушни завеси Biddle
 • Компактниот и лесниот дизајн може да се смали за максимална заштеда на просторот
 • Опфаќа VRV IV стандард и технологии: Променлива температура на разладно средство и компресори целосно со инвертор
 • Уредете го вашиот VRV за најдобра сезонска ефикасност и удобност со функцијата за променлива температура на разладно средство што зависи од временската прогноза. Зголемена сезонска ефикасност и нема повеќе ладни провеви при доставување високи температури на издувување
 • Враќање топлина во 2 фази: Прва фаза помеѓу внатрешни единици, втора фаза помеѓу надворешни единици благодарение на складирањето енергија во водот на водата
 • Достапно во верзиите со топлотна пумпа и со враќање топлина
 • Опцијата за контрола на променлив проток на вода ги зголемува флексибилноста и контролата
 • Лесно усогласување со регулацијата за F-гас благодарение на автоматизираната проверка на содржината на разладното средство
 • Способноста за контрола на секоја опфатена зона поединечно, овозможува системот VRV да ги сведе трошоците за работа на минимум
 • Поделете ги трошоците за инсталација со помош на фазната инсталација
 • Одржувајте го системот во врвна состојба преку услугата Daikin Cloud: Надгледување 24/7 за максимална ефикасност, продолжен век на траење и итна поддршка благодарение на опцијата за предвидување на грешките

Предности

 • Инвертор

  Инвертор

  Inverter compressors continuously adjust compressor speed to actual demand. Fewer power-consuming starts and stops result in decreased energy consumption (up to 30%) and more stable temperatures.

Технички детали

Документација