Опрема за рециклирање разладно средство.

RRDQ-V1

Пренослива единица за враќање и рециклирање разладно средство

RRDQ-V1

Карактеристики на производот

  • Повторна употреба на вратеното разладно средство со што отпадот се претвора во корисна состојка
  • Создадете своја циркуларна економија и намалете ги трошоците
  • Пренослива единица за лесен транспорт
  • Чистење во 3 чекора за оптимални резултати
  • Претходното филтрирање овозможува да се отстранат честичките за оптимална работа на компресорот
  • Сепараторот на масло со високи перформанси и уникатниот електростатички филтер овозможуваат подобро отстранување на маслото
  • Лесно може да се предвиди времето поминато на терен: иста брзина на враќање и рециклирање за сите соодветни разладни средства

Технички детали

Документација

Sorry, we could not find any documents.