Замена VRV

VRVIII-Q - RQCEQ-P3

Брза и квалитетна замена за системите R-22 и R-407C

RQCEQ-P3

Карактеристики на производот

 • Исплатлива и брза замена, затоа што треба да се сменат само надворешната и внатрешната единица, што значи дека скоро и да не треба да се извршува работа во објектот
 • Поголемата ефикасност за повеќе од 40% може да се оствари, благодарение на напредок во технологијата на топлотна пумпа и поефикасното разладно средство R-410A
 • Помалку наметлива и пократкотрајна инсталација во споредба со инсталирање нов систем, затоа што цевките за разладно средство може да се одржуваат
 • Уникатното автоматско полнење разладно средство ја отстранува потребата од пресметка на волуменот на разладното средство и овозможува безбедна замена со дел од друг произведувач
 • Функцијата за автоматско чистење на цевките за разладно средство овозможува чиста цевна инсталација, дури и ако се случи дефект на компресорот
 • Можност да се додадат внатрешни единици и да се зголеми капацитетот без да се менуваат цевките за разладно средство
 • Можност да се разделат разните фази на замена, благодарение на модуларниот дизајн на системот VRV
 • Одржувајте го системот во врвна состојба преку услугата Daikin Cloud: Надгледување 24/7 за максимална ефикасност, продолжен век на траење и итна поддршка благодарение на опцијата за предвидување на грешките

Предности

 • Инвертор

  Инвертор

  Inverter compressors continuously adjust compressor speed to actual demand. Fewer power-consuming starts and stops result in decreased energy consumption (up to 30%) and more stable temperatures.

Технички детали

Документација