Единици Wineblock - Split за разладување со висока температура

RDV

Компактна кондензирачка единица и мали високоѕидни или тавански испарувачи

RDV

Карактеристики на производот

  • Прецизна контрола на влажноста и температурата за да се загарантира квалитетот на производите(на пр., вината)
  • Термостатски експанзионен вентил, што овозможува оптимален капацитет во согласност со потребното оптоварување, за подобра енергетска ефикасност
  • Достапен е вграден развлажувач, во зависност од моделот, за да може една единица да опфати сè: совршена контрола на влажноста и температурата
  • Електронски управувач што управува со температурата и влажноста во ладната соба

Предности

  • Клипен компресор

    Клипен компресор

    The reciprocating type compressor consist of cylinder, pistons and valves. The compression is accomplished by reciprocating movements of the piston in the cylinder

Технички детали

Документација

Sorry, we could not find any documents.