Skip to main content
Скриена таванска единица со среден НСП

FWB-CTN

Единица за хоризонтална скриена монтажа со мотор на вентилатор на наизменична струја
FWB-CTN

Карактеристики на производот

  • Брзо приспособување на промените на температурата и релативната влажност
  • Многу флексибилни решенија: повеќе големини, топологија на цевна инсталација и вентили за поврзување
  • Постојаната модулација на брзината на вентилаторот овозможува намалена бучава во споредба фенкојлери со фиксен вентилатор на мотор на наизменична струја
  • Инсталатерот може лесно да ги смени приклучоците за вода на самото место

Документација

Sorry, we could not find any documents.