Карактеристики на производот

  • Централизирана контрола врз неколку единици може да се достигне преку 3 управувачи со кабел: централизиран далечински управувач, унифициран управувач за вкл/иск, поставен тајмер

Документација

Sorry, we could not find any documents.