KNX-интерфејс за Split

KNX INTERFACE - KLIC-DD

KLIC-DD

Карактеристики на производот

  • Вградување сплит-единици во домашниот систем за автоматизација
  • Вградувањето преку KNX-интерфејсот овозможува надгледување и контрола на неколку уреди, како на пример светла, аларм и ролетни, од еден централен управувач

Документација

Sorry, we could not find any documents.