Карактеристики на производот

  • Приклучок со метричка големина за систем на топлотна пумпа VRV
  • За индекс на капацитет 640 и повеќе
  • Особено дизајниран за оптимизација на протокот на разладното средство

Документација

Sorry, we could not find any documents.