Систем Bi-block за ниска и средна температура на разладување

GS

Кондензирачка единица за инсталација со високоѕидна монтажа

GS

Карактеристики на производот

  • Кондензирачка единица со високоѕидна монтажа и испарувач монтиран на таван
  • Многу брза монтажа
  • Најдобар сооднос помеѓу површина и капацитет
  • Ниски нивоа на бучава благодарение на дополнителната звучна заштита на преградата на компресорот
  • Најмодерна контролна табла: можност за поврзување со класичен далечински систем за управување или со Modbus-систем

Предности

  • Клипен компресор

    Клипен компресор

    The reciprocating type compressor consist of cylinder, pistons and valves. The compression is accomplished by reciprocating movements of the piston in the cylinder

Технички детали

Документација

Sorry, we could not find any documents.