Систем Uni-block за ниска и средна температура на разладување

GM

За за високоѕидна инсталација во мали и средни ладни соби

GM

Карактеристики на производот

 • Брза високоѕидна монтажа во ладна просторија со висечко монтирање на ѕидот, што е идеално за нова инсталација или со монтирање низ ѕидот, што е идеално при реновирање
 • Металик сива облога на надворешната единица
 • Белата боја на испарувачот непречено се вклопува во ѕидовите на ладната просторија
 • Преграда за компресор изолирана со соодветен материјал за заштита од бучава
 • Достапни се микроканални кондензатори за да се намали полнењето на разладното средство колку што е можно повеќе и за да овозможат поголема енергетска ефикасност
 • Единиците содржат најмодерна контролна табла со пријатен интерфејс

Предности

 • Клипен компресор

  Клипен компресор

  The reciprocating type compressor consist of cylinder, pistons and valves. The compression is accomplished by reciprocating movements of the piston in the cylinder

Технички детали

Документација

Sorry, we could not find any documents.