Високоѕидна единица

FWT-CT

Единица за високоѕидна монтажа со мотор на вентилатор на наизменична струја

FWT-CT

Карактеристики на производот

  • Нов естетички дизајн на куќиште
  • Оптимална распределба на воздухот
  • Лесно за инсталирање
  • Безжичен далечински управувач до растојание од 9 m
  • Мотор на вентилатор со 3 брзини
  • Широк оперативен опсег
  • Ниско ниво на бучава при работа благодарение на тангенцијалниот вентилатор
  • Изолиран со топлотна изолација од класа 1 што се гаси самостојно class
  • Филтер за воздух што може да се отстрани и измие (се гаси самостојно, класа 1)

Технички детали

Документација

Каталог