Flexi-тип единица

FWR-AF

Единица за хоризонтална или вертикална монтажа со мотор на вентилатор на наизменична струја без четкички. Постојано регулирање на протокот на воздух и модулација на брзината на вентилаторот

FWR-AF

Карактеристики на производот

  • За високоѕидна или таванска монтажа: идеално решение за простории без спуштени тавани
  • Брзо приспособување на промените на температурата и релативната влажност
  • Заштеда на енергија до 70% со технологијата со мотор на еднонасочна струја без четкички, во споредба со вообичаена технологија
  • Ниско ниво на звук при работа
  • Многу флексибилни решенија: повеќе големини, топологија на цевна инсталација и вентили за поврзување
  • Бара многу мал простор за инсталација

Технички детали

Документација

Каталог
Преземи јазик

За жал, не пронајдовме ниту еден документ во оваа категорија.

Упатство за употреба
Преземи јазик

За жал, не пронајдовме ниту еден документ во оваа категорија.

Декларација
Преземи јазик

За жал, не пронајдовме ниту еден документ во оваа категорија.