Скриена таванска единица со среден НСП

FWP-CFN

Единица за таванска монтажа со мотор на вентилатор на наизменична струја без четкички. Голема ефикасност, постојано регулирање на протокот на воздух и модулација на брзината на вентилаторот

FWP-CFN

Карактеристики на производот

  • Заштеда на енергија до 50% со технологијата со мотор на еднонасочна струја без четкички, во споредба со вообичаена технологија
  • Брзо приспособување на промените на температурата и релативната влажност
  • Многу флексибилни решенија: повеќе големини, топологија на цевна инсталација и вентили за поврзување
  • Постојаната модулација на брзината на вентилаторот овозможува намалена бучава во споредба фенкојлери со фиксен вентилатор на мотор на наизменична струја
  • Water connections can easily be changed on the site by the installer

Технички детали

Документација

Sorry, we could not find any documents.