Скриена Flexi-тип единица

FWM-DAT

Единица за хоризонтална или вертикална скриена монтажа со мотор на вентилатор на наизменична струја

FWM-DAT

Карактеристики на производот

  • Брзо фиксирање на системот за високоѕидна или таванска монтажа
  • Достапни се претходно составени вентили за вкл/иск со 3-насоки/4-приклучоци
  • Брзо поврзување за електрични опции: нема потреба од алат
  • Филтерот за воздух се вади лесно за да го исчистите
  • Електричен грејач: без релеј со капацитет до 2 kW
  • Комплетите вентили се изолирани, нема потреба од дополнителен сад за одвод
  • Комплетите вентили содржат балансирачки вентили и подготовка за сензор
  • Електричен грејач: опремен со два термостата

Технички детали

Документација

Каталог
Преземи јазик

За жал, не пронајдовме ниту еден документ во оваа категорија.

Упатство за инсталација
Упатство за употреба
Преземи јазик

За жал, не пронајдовме ниту еден документ во оваа категорија.

Декларација
Преземи јазик

За жал, не пронајдовме ниту еден документ во оваа категорија.