Скриена Flexi-тип единица со низок НСП

FWE-DT

Единица за хоризонтална скриена монтажа со мотор на вентилатор на наизменична струја

FWE-DT

Карактеристики на производот

  • Единица со најмала висина од 200 mm
  • Вентилатор Sirocco што овозможува тивко работење
  • Отворена контрола
  • Повеќе комбинации од фабрички монтиран вентил
  • Филтерот за воздух се вади лесно за да го исчистите
  • Зголемена флексибилност на капацитетот при поставување на терен

Документација

Sorry, we could not find any documents.