Скриена таванска единица со среден НСП

FWB-CFN

Единица за хоризонтална скриена монтажа со мотор на вентилатор на наизменична струја

FWB-CFN

Карактеристики на производот

  • Брзо приспособување на промените на температурата и релативната влажност
  • Многу флексибилни решенија: повеќе големини, топологија на цевна инсталација и вентили за поврзување
  • Постојаната модулација на брзината на вентилаторот овозможува намалена бучава во споредба фенкојлери со фиксен вентилатор на мотор на наизменична струја
  • Water connections can easily be changed on the site by the installer

Документација

Sorry, we could not find any documents.