Карактеристики на производот

  • За високи амбиентални температури до 52°C
  • Единици со 60 Hz
  • Примена на надворешни спарени единици
  • Топлотните пумпи се решенија што овозможуваат и ладење и греење за домашна и комерцијална примена. Вадат термална енергија од амбиенталниот воздух и со тоа се енергетски поефикасни и испуштаат помалку CO2 во споредба со бојлерските системи базирани на фосилни горива.
  • Климатизерите на Daikin се енергетски ефикасни и економични

Предности

  • Автоматско менување меѓу ладење и греење

    Автоматско менување меѓу ладење и греење

    Автоматски избира режим за греење или ладење за да се постигне поставената температура.

Технички детали

Документација

Sorry, we could not find any documents.