Карактеристики на производот

 • Компактен и функционален дизајн со елегантна сребрена боја, соодветен за секаков ентериер
 • Сезонската ефикасност се вреднува до A+++ при ладење и А++ при греење, благодарение на својата современа технологија и вградена интелигенција
 • До 3 внатрешни единици можат да се поврзат на 1 надворешна единица; сите внатрешни единици се контролираат поединечно и не треба да се инсталираат во истата соба или истовремено. Работат истовремено во истиот режим за греење или за ладење.
 • Ефектот Коанда го оптимизира протокот на воздух за да овозможи удобна атмосфера. Со помош на специјално дизајнирани капаци, подобро насочен проток на воздух овозможува подобра распределба на температурата низ целата просторија
 • Ако изберете производ со R-32, се намалува влијанието врз околината 68% во споредба со R-410A и доведува директно до пониска потрошувачка на енергија, благодарение на неговата голема енергетска ефикасност
 • Интелигентниот термален сензор ја определува моменталната температура на просторијата и го распределува воздухот подеднакво пред да премине на шемата што го насочува топлиот или ладниот воздух на местата каде што е потребно
 • Можат да се поврзат различен број на внатрешни единици: на пр. со високоѕидна монтажа, таванско куќиште, скриени тавански единици
 • Практично нечујна: единицата работи толку тивко, што скоро и ќе заборавите дека постои.
 • Надворешните единици се опремени со swing-компресор, познат по ниското ниво на бучава и високата енергетска ефикасност
 • Вредности на сезонска ефикасност до A+++ за ладење и греење
 • Моќното прочистување го зголемува квалитетот на внатрешниот воздух со технологијата Flash Streamer на Daikin
 • Residential Controller на Daikin: контролирајте ја внатрешната единица од било кое место со помош на апликација, преку локална мрежа или интернет.
 • Гласовно управување преку Amazon Alexa или Google Assistant за управување со главните функции, како на пример, посакувана вредност, оперативен режим, брзина на вентилатор итн.

Предности

 • Residential Controller на Daikin

  Residential Controller на Daikin

  Управувајте со внатрешната атмосфера од секое место преку паметен телефон или таблет

 • Инвертор

  Инвертор

  Inverter compressors continuously adjust compressor speed to actual demand. Fewer power-consuming starts and stops result in decreased energy consumption (up to 30%) and more stable temperatures.

 • Multi модел апликација

  Multi модел апликација

  До 5 внатрешни единици може да се поврзат со една надворешна единица, дури и ако имаат различни капацитети. Сите внатрешни единици можат поединечно да работат во истиот режим за греење или ладење.

 • Ефект Коанда - греење

  Ефект Коанда - греење

  Ефектот Коанда го оптимизира протокот на воздух при режим на греење. Со помош на специјално дизајнирани капаци, подобро насочен проток на воздух овозможува подобра распределба на температурата низ целата просторија

 • Ефект Коанда - ладење

  Ефект Коанда - ладење

  Ефектот Коанда го оптимизира протокот на воздух при режим на ладење. Со помош на специјално дизајнирани капаци, подобро насочен проток на воздух овозможува подобра распределба на температурата низ целата просторија

 • Ителигентен термален сензор

  Ителигентен термален сензор

  Интелигентниот термален сензор ја определува моменталната температура на просторијата и го распределува воздухот подеднакво пред да премине на шемата што го насочува топлиот или ладниот воздух на местата каде што е потребно

 • Економичен режим

  Економичен режим

  Ја намалува потрошувачката на енергија за да може да се користат други уреди со поголема потрошувачка. Оваа функција заштедува енергија.

 • Заштеда на енергија при режим ни мирување

  Заштеда на енергија при режим ни мирување

  Потрошувачката на струја е намалена за околу 80 % при режим на мирување.

 • Ноќен режим

  Ноќен режим

  Заштедува енергија со тоа што спречува премногу ладење или греење при ноќен режим.

 • Само вентилатор

  Само вентилатор

  Единицата може да се користи како вентилатор за да дува воздух без греење или ладење.

 • Режим на удобност

  Режим на удобност

  Спречува топлиот или ладниот воздух директно да дуваат за да овозможи работа без сув воздух.

 • Моќен режим

  Моќен режим

  Може да се избере за брзо ладење или греење; откако ќе се исклучи брзиот режим, единицата се враќа на претходно поставениот режим.

 • Автоматско менување меѓу ладење и греење

  Автоматско менување меѓу ладење и греење

  Автоматски избира режим за греење или ладење за да се постигне поставената температура.

 • Тивко работење на внатрешна единица

  Тивко работење на внатрешна единица

  Копчето „silent“ на далечинскиот управувач ја намалува бучавата при работа на внатрешната единица за 3 dB(A)

 • Тивка работа на надворешната единица

  Тивка работа на надворешната единица

  Копчето „silent“ на далечинскиот управувач ја намалува бучавата при работа на надворешната единица за 3 dB(A) создаде тивка околина за соседството.

 • 3-D проток на воздух

  3-D проток на воздух

  Комбинира вертикално и хоризонтално автоматско нишање за да циркулира проток на топол или ладен воздух до аглите во големи простории со правилна форма.

 • Вертикално автоматско нишање

  Вертикално автоматско нишање

  Можност за избор на автоматско вертикално движење на воздушните издувни капаци за ефикасна распределба на воздух и температурата низ целата просторија.

 • Хоризонтално автоматско нишање

  Хоризонтално автоматско нишање

  Можност за избор на автоматско хоризонтално движење на лајсната за дување воздух, за подеднаков проток на воздух и распределба на температурата.

 • Автоматска брзина на вентилатор

  Автоматска брзина на вентилатор

  Автоматски ја избира потребната брзина на вентилаторот за да ја достигне или одржува поставената температура.

 • Програма за сушење

  Програма за сушење

  Дозволува нивоата на влажност да се намалат без да се менува собната температура.

 • Сребрен филтер за отстранување алергени и прочистување на воздухот

  Сребрен филтер за отстранување алергени и прочистување на воздухот

  Ги заробува алергените, како полен, за да овозможи постојан довод на чист воздух

 • Flash Streamer

  Flash Streamer

  Flash Streamer со помош на електрони активира хемиски реакции со честичките што се пренесуваат преку воздух и ги уништува алергените, како на пример, полен и габи и ги отстранува непријатните мириси и овозможува подобар и почист воздух

 • Дезодорирачки филтер од титаниум апатит

  Дезодорирачки филтер од титаниум апатит

  Уништува непријатни мириси, на пример, од тутун и домашни миленици

 • Филтер за воздух

  Филтер за воздух

  Ги отстранува честичките прав што се пренесуваат преку воздухот за да обезбеди постојано снабдување со чист воздух.

 • Неделен тајмер

  Неделен тајмер

  Може да се постави да го стартува греењето или ладењето во секое време секој ден или секоја недела.

 • Инфрацрвен далечински управувач

  Инфрацрвен далечински управувач

  Го стартува, стопира и регулира климатизерот далечински.

 • Жичен далечински управувач

  Жичен далечински управувач

  Го стартува, стопира и регулира климатизерот.

 • Практично нечујна

  Практично нечујна

  Практично нечујна: единицата работи толку тивко, што скоро и ќе заборавите дека постои.

 • Чекори на брзината на вентилаторот

  Чекори на брзината на вентилаторот

  Овозможува да се избере до дадениот број за брзина на вентилаторот.

 • Централизирана контрола

  Централизирана контрола

  Стартува, стопира и регулира неколку климатизери од една централна точка.

 • Автоматско рестартирање

  Автоматско рестартирање

  Единицата се рестартира автоматски на оригиналните поставки откако ќе снема струја.

 • Самодијагноза

  Самодијагноза

  Го поедноставува одржувањето со назначување на системските грешки или работни аномалии.

Документација

Sorry, we could not find any documents.