Карактеристики на производот

 • Ако изберете производ со R-32, се намалува влијанието врз околината 68% во споредба со R-410A и доведува директно до пониска потрошувачка на енергија, благодарение на неговата голема енергетска ефикасност
 • Компактен и функционален дизајн со матна кристална бела облога, соодветен за секаков ентериер
 • Ефектот Коанда го оптимизира протокот на воздух за да овозможи удобна атмосфера. Со помош на специјално дизајнирани капаци, подобро насочен проток на воздух овозможува подобра распределба на температурата низ целата просторија
 • Надворешните единици се опремени со swing-компресор, познат по ниското ниво на бучава и високата енергетска ефикасност
 • Интелигентниот термален сензор ја определува моменталната температура на просторијата и го распределува воздухот подеднакво пред да премине на шемата што го насочува топлиот или ладниот воздух на местата каде што е потребно
 • Примена на надворешни спарени единици
 • Практично нечујна: единицата работи толку тивко, што скоро и ќе заборавите дека постои.
 • Вредности на сезонска ефикасност до A+++ за ладење и греење
 • Моќното прочистување го зголемува квалитетот на внатрешниот воздух со технологијата Flash Streamer на Daikin
 • Residential Controller на Daikin: контролирајте ја внатрешната единица од било кое место со помош на апликација, преку локална мрежа или интернет.
 • Гласовно управување преку Amazon Alexa или Google Assistant за управување со главните функции, како на пример, посакувана вредност, оперативен режим, брзина на вентилатор итн.

Предности

 • Residential Controller на Daikin

  Residential Controller на Daikin

  Управувајте со внатрешната атмосфера од секое место преку паметен телефон или таблет

 • Тивка работа на надворешната единица

  Тивка работа на надворешната единица

  Копчето „silent“ на далечинскиот управувач ја намалува бучавата при работа на надворешната единица за 3 dB(A) создаде тивка околина за соседството.

 • Multi модел апликација

  Multi модел апликација

  Up to 5 indoor units can be connected to a single outdoor unit, even if they have different capacities. All indoor units can individually be operated within the same heating or cooling mode.

 • Ефект Коанда - греење

  Ефект Коанда - греење

  The Coanda effect optimises the airflow in heating mode. By using specially designed flaps, a more focused airflow allows a better temperature distribution throughout the whole room

 • Ефект Коанда - ладење

  Ефект Коанда - ладење

  The Coanda effect optimises the airflow in cooling mode. By using specially designed flaps, a more focused airflow allows a better temperature distribution throughout the whole room

 • Ителигентен термален сензор

  Ителигентен термален сензор

  The intelligent thermal sensor determines the current room temperature and distributes air evenly throughout the room before switching to an airflow pattern that directs warm or cool air to areas that need it

 • Економичен режим

  Економичен режим

  Decreases power consumption so that other appliances that need large power consumption can be used. This function is also energy saving.

 • Заштеда на енергија при режим ни мирување

  Заштеда на енергија при режим ни мирување

  Current consumption is reduced by about 80% when operating on standby.

 • Ноќен режим

  Ноќен режим

  Saves energy, by preventing overcooling or overheating during night time.

 • Само вентилатор

  Само вентилатор

  The unit can be used as fan, blowing air without heating or cooling.

 • Режим на удобност

  Режим на удобност

  Guarantees draught free operation by preventing that warm or cold air is directly blown on to the body.

 • Моќен режим

  Моќен режим

  Can be selected for rapid heating or cooling; after the powerful mode is turned off, the unit returns to the preset mode.

 • Автоматско менување меѓу ладење и греење

  Автоматско менување меѓу ладење и греење

  Automatically selects heating or cooling mode to achieve the set temperature.

 • Тивко работење на внатрешна единица

  Тивко работење на внатрешна единица

  "Silent" button on the remote control lowers the operation sound of the indoor unit by 3dB(A)

 • Тивка работа на надворешната единица

  Тивка работа на надворешната единица

  "Silent" button on the remote control lowers the operation sound of the outdoor unit by 3dB(A) to ensure a quiet environment for the neighbourhood.

 • 3-D проток на воздух

  3-D проток на воздух

  Combines vertical and horizontal auto-swing to circulate a stream of warm or cool air right to the corners of even large spaces.

 • Вертикално автоматско нишање

  Вертикално автоматско нишање

  Possibility to select automatic vertical moving of the air discharge flaps for efficient air and temperature distribution throughout the room.

 • Хоризонтално автоматско нишање

  Хоризонтално автоматско нишање

  Possibility to select automatic horizontal moving of the air discharge louvre, for uniform air flow and temperature distribution.

 • Автоматска брзина на вентилатор

  Автоматска брзина на вентилатор

  Automatically selects the necessary fan speed to reach or maintain the set temperature.

 • Програма за сушење

  Програма за сушење

  Allows humidity levels to be reduced without variations in room temperature.

 • Сребрен филтер за отстранување алергени и прочистување на воздухот

  Сребрен филтер за отстранување алергени и прочистување на воздухот

  Ги заробува алергените, како полен, за да овозможи постојан довод на чист воздух

 • Flash Streamer

  Flash Streamer

  Flash Streamer со помош на електрони активира хемиски реакции со честичките што се пренесуваат преку воздух и ги уништува алергените, како на пример, полен и габи и ги отстранува непријатните мириси и овозможува подобар и почист воздух

 • Дезодорирачки филтер од титаниум апатит

  Дезодорирачки филтер од титаниум апатит

  Уништува непријатни мириси, на пример, од тутун и домашни миленици

 • Филтер за воздух

  Филтер за воздух

  Removes airborne dust particles to ensure a steady supply of clean air.

 • Неделен тајмер

  Неделен тајмер

  Can be set to start heating or cooling anytime on a daily or weekly basis.

 • Инфрацрвен далечински управувач

  Инфрацрвен далечински управувач

  Starts, stops and regulates the air conditioner from a distance.

 • Жичен далечински управувач

  Жичен далечински управувач

  Starts, stops and regulates the air conditioner.

 • Практично нечујна

  Практично нечујна

  Practically inaudible: the unit runs so quietly, you will almost forget it is there.

 • Чекори на брзината на вентилаторот

  Чекори на брзината на вентилаторот

  Allows to select up to the given number of fan speed.

 • Централизирана контрола

  Централизирана контрола

  Starts, stops and regulates several air conditioners from one central point.

 • Автоматско рестартирање

  Автоматско рестартирање

  The unit restarts automatically at the original settings after power failure.

 • Самодијагноза

  Самодијагноза

  Simplifies maintenance by indicating system faults or operating anomalies.

Технички детали

Документација

Каталог
Преземи јазик

За жал, не пронајдовме ниту еден документ во оваа категорија.