Топлотна пумпа со multi-scroll компресор и со воздушно ладење, голема ефикасност, ниско ниво на бучава

Bluevolution - EWYT-B-XL

EWYT-B-XL

Карактеристики на производот

 • Првата топлотна пумпа со воздушно ладење, со разладно средство R-32 и со Scroll-компресори на пазарот
 • Ако изберете производ со R-32, се намалува влијанието врз околината 68% во споредба со R-410A и доведува директно до пониска потрошувачка на енергија, благодарение на неговата голема енергетска ефикасност
 • Управувач MicroTech 4: софистицирана адаптивна софтверска логика за стабилни услови за работа
 • Ниски трошоци за работа и продолжен работен век благодарение на внимателниот дизајн наменет за оптимизирање на енергетската ефикасност на чилерите за да се подобри профитабилноста, ефективноста и економскиот менаџмент на инсталацијата
 • Еден или два независни вода за разладно средство за извонредна достојност
 • Модулација на брзина на вентилатор за прецизна контрола на протокот на воздух и оптимизирана температура на кондензирање
 • Може да се постават временски периоди за да се намали брзината на вентилаторот, а со тоа и бучавата
 • Благодарение на опцијата за управување со динамички притисок на кондензирање, управувачот на чилерот ја приспособува посакуваната вредност за притисок на кондензирање за да ја намали вкупната потрошувачка на енергија

Предности

 • Scroll-компресор

  Scroll-компресор

  Scroll compressors consist of two scrolls, one is fixed while the other orbits eccentrically without rotating. Designed for small and medium capacities, they provide constant reliability and high efficiency throughout its service life

Технички детали

Документација

Sorry, we could not find any documents.