Топлотна пумпа со multi-scroll компресор и со воздушно ладење, стандардна ефикасност, стандардно ниво на бучава

Bluevolution - EWYT-B-SS

EWYT-B-SS

Карактеристики на производот

 • Првата топлотна пумпа со воздушно ладење, со разладно средство R-32 и со Scroll-компресори на пазарот
 • Ако изберете производ со R-32, се намалува влијанието врз околината 68% во споредба со R-410A и доведува директно до пониска потрошувачка на енергија, благодарение на неговата голема енергетска ефикасност
 • Управувач MicroTech 4: софистицирана адаптивна софтверска логика за стабилни услови за работа
 • Ниски трошоци за работа и продолжен работен век благодарение на внимателниот дизајн наменет за оптимизирање на енергетската ефикасност на чилерите за да се подобри профитабилноста, ефективноста и економскиот менаџмент на инсталацијата
 • Еден или два независни вода за разладно средство за извонредна достојност
 • Модулација на брзина на вентилатор за прецизна контрола на протокот на воздух и оптимизирана температура на кондензирање
 • Може да се постават временски периоди за да се намали брзината на вентилаторот, а со тоа и бучавата
 • Благодарение на опцијата за управување со динамички притисок на кондензирање, управувачот на чилерот ја приспособува посакуваната вредност за притисок на кондензирање за да ја намали вкупната потрошувачка на енергија

Предности

 • Scroll-компресор

  Scroll-компресор

  Scroll-компресорите се состојат од две спирали од кои едната е фиксна а другата врти ексцентрично без ротација. Дизајнирани за мали и средни капацитети, овозможуваат постојана достојност и голема ефикасност низ целиот работен век

Технички детали

Документација

Sorry, we could not find any documents.