Топлотна пумпа со инвертор, со screw-компресор и со воздушно ладење, стандардна ефикасност, стандардно ниво на бучава

EWYD-BZSS

EWYD-BZSS

Карактеристики на производот

 • Идеално решение за комерцијални примени за удобно ладење и/или греење
 • Оптимални ESEER-вредности
 • 2-3 целосно независни вода за разладно средство
 • Слабо струење при старт
 • DX-испарувач Shell & Tube – вод на разладно средство со еден премин за намалување на падовите на притисокот
 • Опсег EER до 2,83
 • Стандарден електронски експанзионен вентил
 • Оптимизирани циклуси на одмрзнување
 • Достапна опција за делумно и целосно враќање топлина
 • Фактор на моќност до 0,95
 • Контрола со PID-микропроцесор

Предности

 • Инвертор

  Инвертор

  Inverter compressors continuously adjust compressor speed to actual demand. Fewer power-consuming starts and stops result in decreased energy consumption (up to 30%) and more stable temperatures.

 • Screw-компресор

  Screw-компресор

  Single screw compressors have rotors with male and female gears and are designed for high capacities and performances

Технички детали

Документација

Каталог