Чилер со screw-компресор и со водено ладење, стандардна ефикасност, стандардно ниво на бучава

EWWQ-B-SS

EWWQ-B-SS

Карактеристики на производот

 • 1 или 2 компресори single-screw без степени
 • Еден или два независни вода за разладно средство за извонредна достојност
 • Разменувач на топлина Shell & Tube
 • Стандарден електронски експанзионен вентил
 • Компактен дизајн
 • Достапно е делумно враќање топлина
 • Управувач MicroTech III со супериорна логика на управување и пријатен интерфејс

Предности

 • Screw-компресор

  Screw-компресор

  Single screw compressors have rotors with male and female gears and are designed for high capacities and performances

Технички детали

Документација