Чилер со инвертор, со screw-компресор и со водено ладење, премиум ефикасност, стандардно ниво на бучава

EWWH-VZPS

EWWH-VZPS

Карактеристики на производот

 • Премиум енергетска ефикасност при услови на целосно и делумно оптоварување
 • Компактна зафатнина со разменувач на топлина монтиран врз други елементи
 • Верзија на топлотна пумпа со повратно движење на водата (производство на топла вода до 65°C)
 • Достапни се повеќе опции: преграда со звучна изолација, рапидно стартување, електричен панел што може да се отстрани итн. за да се приспособи единицата според вашите потреби
 • Разладно средство HFO R1234zeE без потенцијал за уништување на озонот и многу низок потенцијал за глобално затоплување
 • Благодарение на големиот оперативен опсег, единицата е погодна за сите можни процеси и примени
 • Потопениот разменувач на топлина со голема ефикасност овозможува максимални перформанси на единицата
 • Еден или два независни вода за разладно средство за извонредна достојност

Предности

 • Инвертор

  Инвертор

  Inverter compressors continuously adjust compressor speed to actual demand. Fewer power-consuming starts and stops result in decreased energy consumption (up to 30%) and more stable temperatures.

 • Screw-компресор

  Screw-компресор

  Single screw compressors have rotors with male and female gears and are designed for high capacities and performances

Документација

Sorry, we could not find any documents.