Центрифугален чилер и со водено ладење, голема ефикасност, стандардно ниво на бучава

EWWH-DZXE

EWWH-DZXE

Карактеристики на производот

 • Без загуба притисок при триење, без контаминација со масло, без дополнителни системи за управување со масло и зголемен работен век на опремата благодарение на технологија со магнетни лежишта
 • Работа без масло што овозможува намалени трошоци за одржување и зголемена достојност
 • Компактна зафатнина со разменувач на топлина монтиран врз други елементи
 • Разладно средство HFO R1234zeE без потенцијал за уништување на озонот и многу низок потенцијал за глобално затоплување
 • Управувач MicroTech III со супериорна логика на управување и пријатен интерфејс
 • Одлична ефикасност при делумно оптоварување
 • Зголемена флексибилност при инсталација благодарение на ограничените димензии
 • Лесно ракување: благодарение на својата компактна големина, може лесно да се внесе низ врата
 • Голем избор на опции за да се задоволат различни барања.
 • Вибрациите на компресорот се многу слаби како резултат на дизајнот за голема брзина

Предности

 • Центрифугален компресор

  Центрифугален компресор

  Centrifugal compressors use an impeller and volute section to convert the velocity energy into pressure energy. Centrifugal compressors are designed with either optional variable speed drives (VFD) for superior part-load performance for single or dual compressor units, or with magnetic bearings and totally oil-free operation

Технички детали

Документација

Sorry, we could not find any documents.