Центрифугален чилер и со водено ладење, голема ефикасност, стандардно ниво на бучава

EWWD-FZXS

EWWD-FZXS

Карактеристики на производот

 • Работа без масло што овозможува намалени трошоци за одржување и зголемена достојност
 • Компресор со инвертор овозможува да се приспособува капацитетот прецизно за да се задоволат различните температури во просторијата и надвор
 • Дигиталните електронски делови овозможуваат паметна контрола

Предности

 • Инвертор

  Инвертор

  Inverter compressors continuously adjust compressor speed to actual demand. Fewer power-consuming starts and stops result in decreased energy consumption (up to 30%) and more stable temperatures.

 • Центрифугален компресор

  Центрифугален компресор

  Centrifugal compressors use an impeller and volute section to convert the velocity energy into pressure energy. Centrifugal compressors are designed with either optional variable speed drives (VFD) for superior part-load performance for single or dual com

Технички детали

Документација