Screw-топлотна пумпа на принцип вода-вода

EWLH-J-SS

EWLH-J-SS

Карактеристики на производот

 • Разладно средство HFO R-1234ze(E) без потенцијал за уништување на озонот и многу низок потенцијал за глобално затоплување
 • Полухерметички компресор single screw на Daikin
 • Плоча со директна експанзија на испарувачот со плоча
 • Испарувач Shell & Tube
 • Сребрена ефикасност и стандарден звук
 • Надградба со новиот управувач MicroTech IV

Предности

 • Screw-компресор

  Screw-компресор

  Single screw compressors have rotors with male and female gears and are designed for high capacities and performances

Технички детали

Документација

Sorry, we could not find any documents.