Чилер со инвертор, со screw-компресор и со воздушно ладење, голема ефикасност, стандардно ниво на бучава

EWAH-TZXSC2

EWAH-TZXSC2

Карактеристики на производот

 • Голема енергетска ефикасност при услови на целосно и делумно оптоварување
 • Нова геометрија на единечен навоен компресор што овозможува оптимизација на перформансите
 • Разладно средство HFO R-1234ze(E) без потенцијал за уништување на озонот и многу низок потенцијал за глобално затоплување
 • Инвертор, ладен со разладно средство, монтиран на компресор низ целата производна линија
 • Нова генерација инвертори со воздушно ладење со широк опсег на капацитет: Номинален капацитет со до 1600 kW
 • Содржи нова генерација управувач Microtech IV на Daikin со поголема меморија и побрз микропроцесор
 • Микроканални калеми

Предности

 • Инвертор

  Инвертор

  Inverter compressors continuously adjust compressor speed to actual demand. Fewer power-consuming starts and stops result in decreased energy consumption (up to 30%) and more stable temperatures.

 • Screw-компресор

  Screw-компресор

  Single screw compressors have rotors with male and female gears and are designed for high capacities and performances

Технички детали

Документација

Sorry, we could not find any documents.