Air Cooled Screw Chiller - fix speed

EWAD-T-SLC

EWAD-T-SLC

Карактеристики на производот

  • Оптимизирано за употреба со R-134a
  • Голем оперативен опсег (амбиентална температура до -18°C)
  • Ниски трошоци за работа и продолжен работен век благодарение на внимателниот дизајн наменет за оптимизирање на енергетската ефикасност на чилерите за да се подобри профитабилноста, ефективноста и економскиот менаџмент на инсталацијата
  • 2 или 3 независни вода за разладно средство за извонредна достојност и максимална безбедност при одржување
  • Многу широк опсег од 290 kW до над 2 MW
  • Со единиците што се регулираат без степени може да се следи потребата од енергија на системот со голема ефикасност и во секое време, ако се споредат со единиците што се регулираат со степени. Секоја единица содржи управување со неограничено променлив капацитет: од 100% до 12,5%
  • Напреден дизајн на компресорот и вентилаторите што работат со многу ниски нивоа на бучава
  • Управувач MicroTech 4: софистицирана адаптивна софтверска логика за стабилни услови за работа

Технички детали

Документација

Упатство за инсталација
Преземи јазик

За жал, не пронајдовме ниту еден документ во оваа категорија.

Упатство за употреба
Преземи јазик

За жал, не пронајдовме ниту еден документ во оваа категорија.