Air Cooled Screw Chiller - fix speed

EWAD-T-SLC

EWAD-T-SLC

Карактеристики на производот

  • Оптимизирано за употреба со R-134a
  • Голем оперативен опсег (амбиентална температура до -18°C)
  • Ниски трошоци за работа и продолжен работен век благодарение на внимателниот дизајн наменет за оптимизирање на енергетската ефикасност на чилерите за да се подобри профитабилноста, ефективноста и економскиот менаџмент на инсталацијата
  • 2 или 3 независни вода за разладно средство за извонредна достојност и максимална безбедност при одржување
  • Многу широк опсег од 290 kW до над 2 MW
  • Со единиците што се регулираат без степени може да се следи потребата од енергија на системот со голема ефикасност и во секое време, ако се споредат со единиците што се регулираат со степени. Секоја единица содржи управување со неограничено променлив капацитет: од 100% до 12,5%
  • Напреден дизајн на компресорот и вентилаторите што работат со многу ниски нивоа на бучава
  • Управувач MicroTech 4: софистицирана адаптивна софтверска логика за стабилни услови за работа

Технички детали

Документација

Sorry, we could not find any documents.