Чилер со screw-компресор и со воздушно ладење, стандардна ефикасност, ниско ниво на бучава

EWAD-E-SL

EWAD-E-SL

Карактеристики на производот

  • Еден вод на разладно средство со single-screw компресор
  • Компактен дизајн со разменувач на топлина со залемена плоча
  • Голем оперативен опсег (амбиентална температура до -18°C)
  • Довод на вода до -15°C

Предности

  • Screw-компресор

    Screw-компресор

    Single screw compressors have rotors with male and female gears and are designed for high capacities and performances

Технички детали

Документација