Чилер со screw-компресор и со воздушно ладење, стандардна ефикасност, стандардно ниво на бучава

EWAD-C-SS

EWAD-C-SS

Карактеристики на производот

 • Компресор single-screw без степени
 • Голем оперативен опсег (амбиентална температура до -18°C и до 46°C)
 • 2-3 целосно независни вода за разладно средство
 • DX-испарувач Shell & Tube – вод на разладно средство со еден премин за намалување на падовите на притисокот
 • Достапна опција за делумно и целосно враќање топлина
 • Стандарден електронски експанзионен вентил
 • Управувач MicroTech III со супериорна логика на управување и пријатен интерфејс

Предности

 • Screw-компресор

  Screw-компресор

  Single screw compressors have rotors with male and female gears and are designed for high capacities and performances

Технички детали

Документација