Порта за поврзување со DoS

EU.SB.5000081

За единици управувани со управувачот Carel MTII

EU.SB.5000081

Карактеристики на производот

  • Единицата може истовремено да се поврзе со BMS на клиентот и DoS (не се опфатени модулите Bacnet и Modbus)
  • ALC овозможува да се активира DoS на чилерите на Daikin управувани од MTII (центрифугални и screw)
  • Една порта за секоја единица управувана со MTII
  • Може да се управуваат дополнителни сензор што не се содржат во оригиналните чилери
  • Сериската картичка MODBUS RS485 (не се содржи во пакувањето, број на резервен дел 5008357) е потреба за поврзување на чилерите
  • ALC може да се поврзе преку портата за етернет или модулот M2M (не се содржи во пакувањето)

Технички детали

Документација

Sorry, we could not find any documents.